Sağlıkta Gülen Yüzünüz...

 

ÖZEL ELİTİUM A TİPİ CERRAHİ TIP MERKEZİ

 
 
 

HAKKIMIZDA

 
Elitium Tıp Merkezi 2012 yılında sağlık sektöründe faaliyet gösterme hedefi ile ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi hizmetleri sunmak üzere İstanbul Esenkent Süleyman Demirel caddesinde kurulmuştur. Elitium Tıp Merkezi olarak amacımız kamu ve diğer özel hastanelere alternatif olabilecek hizmet sunumunda nitelikli bir sağlık kuruluşu yaratmanın hedeflenmiş olmasıdır. Bu duygularla kurulmuş hastanemiz Esenyurt ilçesinde ElitiumTıp Merkezi adıyla sağlık hizmeti sunumuna başladı. İlçenin büyük bir yerleşim yeri olması ve yeterli sağlık desteği almaması nedeniyle başlangıç yeri olarak seçilmiştir. Kurumsal imajımızdan taviz vermeden, tüm tıbbi gelişmeleri takip ederek hastalarımız tarafından en çok tercih edilen tedavi merkezi olmak amaçlarımız arasında önemli bir yere sahiptir. İnsan sağlığını koruma bilinci ile, içerisinde uzman doktorların yer aldığı ekibimizle hizmet veren hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan kurumumuzun temel amacı; Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, hastalarımızın kendilerini güvenerek emanet edeceği ve sürekli tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

VİZYONUMUZ:
Vizyonumuz, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti, hizmet sunan ve alan hekim memnuniyetini koruyarak büyümek, büyürken sağlıkta etik hizmet olgusundan uzaklaşmamaktır. Hastalıklardan korunma bilincinin yaygınlaşmasına destek olmak. İhtiyaç sahibi hastalara imkanlar ölçüsünde sahip çıkmak. Maliyet ve verimliliği etkin yöneterek kaliteden ödün vermemektir.

HİZMET ANLAYIŞIMIZ:
Çağdaş yönetim anlayışı doğrultusunda, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vermekteyiz. Hastalarımızın ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak hizmet anlayışımızda önem verdiğimiz önceliklerimizdendir. Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak, ileriki hizmetlerimizi geliştirmek için önemli bir yere sahiptir.

KALİTE YÖNETİM POLİTİKASI
Elitium A Tipi Cerrahi Tıp Merkezi olarak etkin, verimli, saygınlığı olan girişimci ve yüzü gülen,yüz güldüren bir özel tıp merkezinde kalite yönetim sistemi ve mevzuatına bağlı kalarak hasta ve yakınlarına, hızlı, hoşgörülü, ilkeli ve kaliteli hizmet sunmak, gelişmiş tıp standartlarında bilimsel sağlık hizmeti vermek, çalışma koşullarını iyileştirerek kurum personelinin memnuniyeti ve becerilerini artırmak üzere sürekli eğitim programları düzenleyerek değişmek ve gelişmeyi taahhüt ederiz.

Temel Değerlerimiz

İnsana Saygı

Güvenilirlik

Bilime ve Akla Dayalı Davranmak

Çalışkanlık

Ekip Olma Bilinci

Profesyonellik

Yeniliklere Açıklık

KALİTENİN AMACI
Kurumumuz işleyişi içinde var olan ve ihtiyaç duyulan faaliyetlerin içeriklerini inceler, verimliliklerini değerlendirir, iyileştirme süreçlerini planlar ve uygulanmasına yönelik kalite çalışmalarını yürütür.

Kalite Ne Yapar?

* Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlar.

* Kurumun öz değerlendirme süreci çalışmalarını planlar ve uygulanmasının takibini yapar.Tespit edilen uygunsuzlukları kurum yönetimi ile paylaşır ve kurumsal kalite sistemine veri girişlerini yapar.

* Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya sunar, çalışanlarla paylaşır.

* Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılmasını sağlar ve anket sonuçlarının, çalışanların görüşlerinin alınarak iyileştirme koşullarını gündeme taşır.

* Kalitenin yaşam tarzı olduğunu çalışanlara benimsetir.Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımın sağlanması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasını destekler.

* Kurumun Kalite Yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar.

* Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika, hedefler ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirerek, hizmetin kalite ve verimliliğini sağlar.

* Kurumumuz tarafından yürütülen sağlıkta kalite sistemini kurma çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve hasta memnuniyetini temel alan kaliteli hizmetin verilmesi için gerekli şartları sağlar.

* Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili doküman prosedür ve talimatların sürekliliğini ve kullanılır hale getirilmesini sağlar ve koordine eder.

 
 
 
 

Randevu Talebi

 
 
Ad - Soyad
 
 
 
 
Email
 
 
 
 
 
Telefon
 
 
Mesajınız